FAALİYET ALANLARIMIZ

Eğitim Faaliyetleri: Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak düzenleyip katılacakları eğitim faaliyetlerini desteklemek derneğin hedef faaliyetleri arasındadır.

Deneyim paylaşımı odaklı değişim programları faaliyetleri: Nöropsikiyatrinin gelişimi ve bilimsel hareketin artması amacıyla değişim programları oluşturulması hedeflenmektedir. Bu programların temel amacı iki ülke arasında bilim insanı değişiminin önünü açmaktır.

Bilimsel toplantı ve kongre faaliyetleri: TANPA, Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak düzenleyeceği ve bilgi paylaşımını ve yayılımını artırma hedefiyle yapılacak toplantı ve kongrelerin düzenlenmesini teşvik etmektedir.

Klinik pratiği geliştirme ve standartları oluşturma faaliyetleri: Nöropsikiyatri gibi sürekli değişen ve gelişen bir alanda sürekli olarak son gelişmeler göz önüne alınarak standartların belirlenmesi ve kılavuzların yazılmasına ihtiyaç vardır. TANPA’nın ana hedeflerin bir tanesi de bu standardizasyon hedefi doğrultusunda çalışmalara destek vermektir.

  • Üsküdar Üniversitesi
  • NPİSTANBUL
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği